Halaman Pegawai...
Nama
: IWAN ISMULYANTO, AP., MM
NIP
- 197601051994121001
Pangkat/Gol
- PEMBINA UTAMA MUDA/ IVC
TMT Pangkat/Gol
- 12 Agustus 2021
Jabatan
- KEPALA DINAS
TTL
- JAYAPURA-05 Januari 1976
Pendidikan
- MAGISTER MANAJEMEN


...
Nama
: s
NIP
- s
Pangkat/Gol
- s
TMT Pangkat/Gol
- 12 Agustus 2021
Jabatan
- s
TTL
- s-12 Agustus 2021
Pendidikan
- s